Privacy verklaring

Woonboulevard Zutphen, onderdeel van Pronto Wonen Nederland BV (hierna te noemen Pronto Wonen), hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze informatie geldt voor de gehele Pronto Wonen winkelformule. Dus voor Pronto Wonen en voor alle winkelvestigingen die hieronder vallen.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pronto Wonen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pronto Wonen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy verklaring of in algemenere zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Wij kunnen deze Privacy verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren jou daarom deze Privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je geïnformeerd bent over de meest recente versie.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Pronto Wonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de orderadministratie);
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • (Direct) marketingdoeleinden.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • de overeengekomen opdracht (verkoop van onze producten aan de klant);
 • toestemming van de klant of ons gerechtvaardigd belang om te zorgen dat ons productaanbod goed aansluit bij onze klanten (bij marketingdoeleinden).

Het is voor ons belangrijk dat wij klanten in ons bestaande klantenbestand passende en persoonlijke aanbiedingen kunnen doen. Ook willen we onze klanten graag op een persoonlijke manier op de hoogte houden van de servicemogelijkheden die horen bij hun aankoop en onze producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pronto Wonen de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) e-mailadres
 • geslacht
 • adresgegevens

Voor marketingdoeleinden kunnen eveneens worden verwerkt:

 • aankoopgegevens
 • gegevens over het websitebezoek
 • overige persoonsinformatie die de klant heeft gedeeld en waarvoor toestemming is gegeven voor verwerking voor marketingdoeleinden

Jouw persoonsgegevens worden door Pronto Wonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 • zo lang de levensduur van de geleverde producten niet is verstreken c.q. er nog (garantie)rechten (kunnen) bestaan op de producten;
 • daarna eventueel alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst;
 • bij verwerking voor marketingdoeleinden: zolang de toestemming is verleend of totdat de klant deze intrekt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van (contactpersonen bij) leveranciers

Persoonsgegevens van (contactpersonen bij) onze leveranciers worden door Pronto Wonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de samenwerking en uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pronto Wonen de volgende persoonsgegevens van jou(w contactpersoon) vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) e-mailadres
 • geslacht

Jouw persoonsgegevens worden door Pronto Wonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of de samenwerking en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten die extra garantie bijkopen

Persoonsgegevens van klanten die via Pronto Wonen extra garantie bijkopen, worden door Pronto Wonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden (bijvoorbeeld de orderadministratie);
 • het uitvoering geven aan de garantieafspraken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht (de afspraak dat extra garantie wordt geboden op de gekochte producten).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pronto Wonen de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) e-mailadres
 • geslacht
 • adresgegevens
 • aankoopgegevens

Jouw persoonsgegevens worden door Pronto Wonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • in ieder geval gedurende de looptijd van de garantieovereenkomst;
 • eventueel in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Het kan zijn dat het uitvoeren van de extra garantie door ons wordt ondergebracht bij een externe partij. Dat wordt dan bij het aankopen van de extra garantie vermeld. De klantgegevens worden in dat geval aan die partij doorgegeven, zodat je van haar de service ontvangt waarop je recht hebt. Natuurlijk kiezen wij onze samenwerkingspartners zorgvuldig uit.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Pronto Wonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon en doen van persoonlijke aanbiedingen d.m.v. nieuwsuitingen via e-mail.

Grondslag voor de verwerking is:

 • toestemming van de klant of in sommige situaties ons gerechtvaardigd belang om bij ons bestaande klantenbestand een gepersonaliseerde aanbieding te kunnen doen en die klanten op een persoonlijke manier op de hoogte te houden van onze verdere producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pronto Wonen de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres
 • eventueel: eerdere aankoopgegevens en gegevens over het websitebezoek

Jouw persoonsgegevens worden door Pronto Wonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende je aangemeld bent voor de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief is er de mogelijkheid om je daarvoor uit te schrijven. Jouw gegevens worden daarna niet meer voor dit doel verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • de registratie, de behandeling en de afhandeling van jouw sollicitatie.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • uitvoering geven aan de mogelijke arbeidsovereenkomst (precontractuele fase);
 • de toestemming van de sollicitant.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • voor- en achternaam, inclusief voorletters
 • geslacht
 • pasfoto
 • adresgegevens
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • opleidingen
 • relevante werkervaring
 • referenties

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • tot maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure en met toestemming van de sollicitant tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure (voor eventuele toekomstige functies). Bij indiensttreding worden de noodzakelijke gegevens gebruikt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

 

Cameratoezicht

Het kan zijn dat in onze winkel sprake is van cameratoezicht. Persoonsgegevens van camera’s worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • garanderen van de veiligheid van onze klanten en personeel, het bewaken van de producten in onze winkel en de beveiliging van onze gebouwen. 

Grondslagen voor deze verwerking zijn:

 • toestemming (Indien gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht is dit zichtbaar medegedeeld bij de entree van de winkel. D.m.v. het binnengaan van onze winkel geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op deze wijze);
 • ons gerechtvaardigd belang om te zorgen voor adequate beveiliging voor onze klanten, onze medewerkers en onze producten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens registreren:

 • videobeelden waarop aanwezigen in onze winkel (herkenbaar) in beeld zijn.

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • van maximaal 4 weken, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten. In geval van bewijsmateriaal van strafbare feiten wordt de bewaartermijn verlengd.

 

Websitebezoekers

Wij maken op onze website gebruik van verschillende cookies. Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar onze cookieverklaring (woonboulevardzutphen.nl/cookies).

Om het gebruik van onze website en webshop in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics en/of Google Tag Manager. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina´s van de website worden bekeken en op welke manier mensen onze website bezoeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking verwijzen wij jou naar de Privacy verklaring van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om jou te identificeren. 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de online omgeving en alle invoegtoepassingen voor onze website en webshop;
 • het opslaan van onze gegevens en maken van back-ups;
 • het verzorgen van de klantadministratie;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het toezenden van (bestelde) producten;
 • het oplossen van garantie- of servicevragen;
 • het mogelijk maken van online betalen;
 • het opvragen van reviews van onze klanten;
 • het online inplannen van afspraken via speciale planningtools;
 • het verzenden van e-mails en nieuwsbrieven;
 • het uitvoeren van onze (direct) marketingacties via online marketingbureaus en specialisten in webpersonalisatie;
 • het uitvoeren van assessments voor onze sollicitanten.

Ook worden gegevens gedeeld met andere ondernemingen binnen het concern en de Pronto Wonen winkelformule, waaronder begrepen de overkoepelende organisatie IMG (de Internationale Meubel Groep), voor (ondersteuning bij) het uitvoeren van de overeenkomst, voor het oplossen van garantie- of servicekwesties en/of voor marketingdoeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (partijen die ten behoeve van IMG gegevens verwerken) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Naast de hierboven genoemde opties, zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dat volledig in overeenstemming is met de regels over het beschermen van persoonsgegevens (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Pronto Wonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Pronto Wonen van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Woonboulevard Zutphen
7202 BX Zutphen

KVK NR: 66447208
BTW NR: NL856557456B01
info@woonboulevardzutphen.nl